Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Tứ Ngã (Ban Cho Ta - 赐我)

≣≣
tone [F#m]
 
Cì wǒ yī [D]chǎng xiāng'ài
[E]Zěnme nǐ yòu cōng[F#m]cōng de líkāi
Cì wǒ yī [D]chǎng tòngkuài
[E]Zěnme shèng wǒ chí chí [F#m]nán shìhuái
Cì wǒ yī [D]chǎng qídài
[E]Zěnme bǐcǐ zǒu sàn[F#m]zài rén hǎi
Zhǐ dào [D]dāngchū hébì [E]tán wèi[F#m]lái
 
Huǎngrán [D]zhī jiān [E]yǐ shì [F#m]chūn qù yòu qiū lái
Zhǎng fā [D]jí yāo [E]nǐ què [F#m]zǎo jiù yǐ bùzài
Tài duō [D]ài hèn [E]jiūchán wǒ [F#m]què xīnkǒu nán kāi
Qiān[D]guòle de shǒu [E]bài gěile [F#m]yīlài
Huíyì [D]bùzhī [E]bù jué [F#m]tuìqùle sècǎi
Kě nà [D]shānméng [E]hǎishì [F#m]gāi zěnme wànghuái
Wǒ hǎo[D]xiàng dúzì [E]zhàn zài nà [F#m]sān chǐ hóng tái
Děng [D]nǐ lái wèi wǒ [E]hè yīshēng [F#m]dào cǎi
 
Cì wǒ yī [D]chǎng xiāng'ài
[E]Zěnme nǐ yòu cōng[F#m]cōng de líkāi
Cì wǒ yī [D]chǎng tòngkuài
[E]Zěnme shèng wǒ chí chí [F#m]nán shìhuái
Cì wǒ yī [D]chǎng qídài
[E]Zěnme bǐcǐ zǒu sàn[F#m]zài rén hǎi
Zhǐ dào [D]dāngchū hébì [E]tán wèi[F#m]lái
 
[D]Wǒmen ruò zhǐ [E][F#m]dì yī cì yùjiàn
[D]Wèi wǒ ér zhí[E]míbùwù[F#m]
Yīqiè dōu bù huì biàn
[D]Yǐ shì bǎi kǒu [E]nán biàn [F#m]yòu héxū duō yán
[D]Tú liú sīniàn [E]zěnme [F#m]qiǎn
[D] [E] [F#m] x2
Nàxiē [D]yíhàn [E]bùgān [F#m]míngmíng xiǎng yǎnmái
Ǒu'ěr [D]qián yuán [E]jiùmèng [F#m]piānpiān yòu zuòguài
Lǐ bù [D]qīng qiú [E]bù lái jiǎn bù[F#m]duàn jiě bù kāi
Shì [D]hèn shì ài [E]háishì zhí niàn [F#m]nán ái
 
Cì wǒ yī [D]chǎng xiāng'ài
[E]Zěnme nǐ yòu cōng[F#m]cōng de líkāi
Cì wǒ yī [D]chǎng tòngkuài
[E]Zěnme shèng wǒ chí chí [F#m]nán shìhuái
Cì wǒ yī [D]chǎng qídài
[E]Zěnme bǐcǐ zǒu sàn[F#m]zài rén hǎi
Zhǐ dào [D]dāngchū hébì [E]tán wèi[F#m]lái
 
[D]Xiāngféng yòu [E]líbié [F#m]shì děngxián
[D]Hébì yòu [E]yè yè[F#m]kōng bēiqiè
[D]Wàngle nǐ [E]zuìchū [F#m]de huǎngyán
[D]Hé nǐ zuìhòu [E]de fū[F#m]yǎn
[D]Ruò nǐ zǎo [E]zhīdào [F#m]huì yànjuàn
[D]Hébì céng [E]bōnòng [F#m]wǒ xīnxián
[D]Huā qián yòu [E]yuè xià [F#m]shì shùnjiān
[D]Tiāngèyīfāng [E]shì yǒng[F#m]yuǎn
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Nguyễn Phan Vũ. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 7 tháng 05, 2023
Lượt xem: 32 Người đăng: Nguyễn Phan Vũ (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Nhất Chỉ Bạch Dương (一只白羊) Thể loại: Nhạc Trung Yêu thích: 0
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn