Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Duvet

G Bôa Bm chọn điệu
≣≣
Verse 1
And you don't seem to [G]understand[Bm]
A shame you seemed an [Em]honest man[Bm]
And all the fears you [G]hold so dear[Bm]
Will turn to whisper [Em]in your ear[Bm]
And you know what they say might [G]hurt you
And you know that it means so [Bm]much
And you don't even [Em]feel a thing[Bm7]
 
Chorus
I am [Em]falling, [Bm7]I am [G]fading
I have [Em7]lost [Bm7]it [G]all
 
Verse 2
And you don't seem the [G]lying kind[Bm]
A shame then I can [Em]read your mind[Bm]
And all the things that [G]I read there[Bm]
Candlelit smile that [Em]we both share[Bm]
And you know I don't mean to [G]hurt you
But you know that it means so [Bm]much
And you don't even [Em]feel a thing[Bm7]
 
Chorus
I am [Em]falling, [Bm7]I am [G]fading I am [Em7]drowning
[Bm7]Help me to [G]breathe
 
I am [Em7]hurting, I[Bm7] have lost[G] it all
I am [Em7]losing
[Bm7]Help me to [G]breathe
 
Break
[G] [Em7] [Bm7] [Em7] [Em7/G] [Bm7] [Bm7/F#]
[G] [Em7] [Bm7] [Em7] [Em7/G] [Bm7] [Bm7/F#]
 
[G] [Bm] [Em] [Bm]
[G] [Bm] [Em] [Bm]
 
Chorus/Outro
I am [Em]falling, [Bm7]I am [G]fading I am [Em7]drowning
[Bm7]Help me to [G]breathe
 
I am [Em7]hurting, I[Bm7] have lost[G] it all
I am [Em7]losing
[Bm7]Help me to [G]breathe
 
[Em]Hey...
 
I am [Em]falling, [Bm7]I am [G]fading I am [Em7]drowning
[Bm7]Help me to [G]breathe
 
I am [Em7]hurting, I[Bm7] have lost[G] it all
I am [Em7]losing
[Bm7]Help me to [G]breathe
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Phiên bản khác (1)

Đăng phiên bản mới
Bm Bm7 Bm7/F# Em Em7 Em7/G G 0

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Lê Hải Anh . Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 4 tháng 05, 2023
Lượt xem: 34 Người đăng: Lê Hải Anh (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Bôa Thể loại: Nhạc Ngoại Yêu thích: 0
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn