Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

cupid twin ver

≣≣
[Em7]A hopeless [A7]romantic all my [D]life
Surrounded by [Bm7]couples all the time[Em7]
I guess I should [A7]take it as a sign[D]
[Bm7](Oh why, oh why, oh why, oh why?)
I'm feeling [Em7]lonely (Lonely)
Oh, I [A7]wish I'd find a
lover that could [D]hold me (Hold me)
Now, I'm [Bm7]crying in my room
[Em7]So skeptical of love
[A7](Say what you say, but I want it more)
But still, I want it [D]more, more, more
[Bm7]I gave a second chance to [Em7]Cupid
[A7]But now, I'm left here feeling [D]stupid[Bm7]
Oh, the way he [Em7]makes me feel
That [A7]love isn't real
[D]Cupid is so dumb[Bm7]
[Em7]I look for his [A7]arrows everyday[D]
I guess he got [Bm7]lost or flew away
[Em7]Waiting around is a waste (Waste)
[A7]Been counting the days since November
[D]Is loving as good as they say?[Bm7]
[Em7]Now I'm so lonely (Lonely)
Oh, I [A7]wish I'd find a lover
that could [D]hold me (Hold me)
Now I'm [Bm7]crying in my room
[Em7]So skeptical of love
[A7](Say what you say, but I want it more)
But still, I want it [D]more, more, more
[Bm7]I gave a second chance to [Em7]Cupid
[A7]But now, I'm left here feeling [D]stupid[Bm7]
Oh, the way he [Em7]makes me feel
That [A7]love isn't real
[D]Cupid is so [Bm7]dumb
(Cupid is so dumb)
[Em7]Hopeless [A7]girl is seeking
[D]Someone who will share [Bm7]this feeling
[Em7]I'm a fool[A7]
[D]A fool for love, [Bm7]a fool for love
[Bm7]I gave a second chance to [Em7]Cupid
[A7]But now, I'm left here feeling [D]stupid[Bm7]
Oh, the way he [Em7]makes me feel
That [A7]love isn't real
[D]Cupid is so [Bm7]dumb
I gave a second chance to [Em7]Cupid
(Hopeless girl is seeking someone)
[A7]But now, I'm left here feeling [D]stupid[Bm7]
(Who will share this feeling)
Oh, the way he [Em7]makes me feel
That [A7]love isn't real
(I'm a fool)
[D]Cupid is so [Bm7]dumb
(A fool for love, a fool for love)
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Nam Phương. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 1
Cập nhật:
ngày 10 tháng 04, 2023
Lượt xem: 904 Người đăng: Nam Phương (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: KPOP Yêu thích: 145
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)