Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Đăng bài hát mới

Hợp âm:
XEM TRƯỚC

THÔNG TIN CA SĨ

Thêm ca sĩ

Cảm ơn bạn rất nhiều ^_^

...vì đã đăng hợp âm của bạn lên Hợp Âm Chuẩn!

Cộng đồng Guitar Việt Nam cần những người như bạn.

Để có chất lượng hợp âm tốt hơn, bạn vui lòng...

 • Viết đủ hợp âm, đừng dùng "tương tự", "như trên"... vì nhiều người mới tập chơi họ không rành.
 • Để cho dễ nhìn thì bạn đặt hợp âm trong cặp ngoặc vuông ngay trước chữ cần nhấn mạnh. Ví dụ:
  Hạt bụi [Am]nào hóa kiếp thân tôi
  Để một [Dm]mai vươn hình hài lớn dậy
 • Nếu bạn viết kèm theo hướng dẫn chơi thì ngăn cách với phần lời bằng một dòng dấu === nhé. Ví dụ:
  Tông gốc [Em], Capo 5
  ===
  Hạt bụi [Am]nào hóa kiếp thân tôi
  Để một [Dm]mai vươn hình hài lớn dậy
 • Không đăng các bài hát có nội dung phản động, nhạy cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục người Việt Nam.
 • Kiểm tra lại bài hát bằng nút XEM TRƯỚC trước khi đăng.
Các bài hát có thể bị trùng