Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Điệu bài hát

Điệu Ballad

19334 bài

Điệu Blues

2950 bài

Điệu Disco

1664 bài

Điệu Slow

1502 bài

Điệu Bollero

1213 bài

Điệu Slow Rock

1206 bài

Điệu Valse

714 bài

Điệu Fox

685 bài

Điệu Boston

414 bài

Điệu Rock

411 bài

Điệu Chachacha

359 bài

Bossa Nova

343 bài

Điệu Pop

341 bài

Điệu Rhumba

211 bài

Điệu Tango

156 bài