Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 17/08/2018

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Điểm uy tín

+10
Đăng bài hát mới 7 giờ trước
+10
Đăng bài hát mới 7 giờ trước
+10
Đăng một yêu cầu bài hát 7 giờ trước
+10
Đăng bài hát mới 7 giờ trước
+10
Đăng bài hát mới 7 giờ trước
+10
Đăng bài hát mới 7 giờ trước
+10
Đăng bài hát mới 7 giờ trước
+10
Đăng bài hát mới 7 giờ trước
+10
Đăng bài hát mới 7 giờ trước
+10
Đăng bài hát mới 7 giờ trước
+10
Đăng bài hát mới 7 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 9 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 11 giờ trước
+1
+1
Bài hát được yêu thích 19 giờ trước
-1
Bài hát được yêu thích 20 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 20 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 21 giờ trước