Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin chung


Đây là giao diện quản lý của Hợp Âm Chuẩn.

Tại đây bạn có thể:

  • Xem các bài hát đang chờ được duyệt, yêu cầu hợp âm và báo cáo trên Hợp Âm Chuẩn.
  • Tham gia bình luận, góp ý, thảo luận cho trong mỗi trang.
  • Chỉnh sửa các bài hát đang chờ duyệt của bạn.