Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Nhất Chỉ Bạch Dương (一只白羊)

Đóng góp thông tin
Cì wǒ yī [D]chǎng xiāng'ài [E]Zěnme nǐ yòu cōng[F#m]cōng de líkāi Cì wǒ yī [D]chǎng tòngkuài [E]Z
Nguyễn Phan Vũ, 7 tháng 05, 2023 D E F#m 16