Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Phạm Minh Đức

Đóng góp thông tin
Lại là chia [G]tay, dẫu sau bao [D]ngày Chẳng còn hiểu [Em]thấu về nhau như lúc trước [Bm]kia
Chau Lai, 27 tháng 04, 2023 Am Bm C D Em G 21