Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

VER 1 ( 52Hz ) Baby lock your [F#m7]phone for tonight Một giây phút nữa thôi [C#m7]xin đừng dừng l
Long Thịnh, 2 tháng 01, 2023 Bm7 C#m7 C7#5 Cm7 F#m F#m7 443
[Dm]Làm cho em tin chìm đắm vào thứ xa [Am]vời Gần ngay đây thôi mà sao lại xa tầm [Dm]với Why did
Tiến Đạt Nguyễn, 7 tháng 05, 2023 A7 Am Dm 17