Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Doãn Tích Miên (尹昔眠)

Đóng góp thông tin
jiū jìng [G]zěn yàng de shōu chǎng yān huǒ shēng yīn duō me xiǎng [F#m] dū méi yǒu wǒ xiǎng [Bm]nǐ
Nhi Tg, 22 tháng 08, 2021 A A#maj7 A7 Am Asus4 Bm Bm7 Cmaj7 D Dmaj7 E E7 Em Em7 F# F#m F#m7 G Gm Gmaj7 740
[Em]Líng chén sān diǎn shī mían [Bm]de mèng jìng [C]Yǒu bǎ xiǎng nìan [D]xiě chéng [G]guān yú nǐ [A
TPP , 7 tháng 05, 2023 Am B7 Bm C D Em G 132